10

Par
4
Index
12
Vit
277m
Gul
270m
Blå
268m
Röd
254m
Orange
254m

10

Par
4
Index
12
Vit
277m
Gul
270m
Blå
268m
Röd
254m
Orange
254m

Linroths minne

Släkten Linroth grundade Forsbacka bruk vid slutet av 1600-talet (1696) och ägde det i
omgångar under nästan 100 år. Bröderna Johan och Elias Linroth förde en halvsekellång strid
mot borgarna i Åmål bl.a. om rätten att på egna skutor frakta tackjärn från Värmland till Åmål och Forsbacka samt stångjärn därifrån till Vänersborg. Ett annat tvisteämne var underhållet av den väg (i stort sett nuvarande sträckning), som patronerna anlagt från staden till bruket, ett tredje skyldigheten att låta väga in - och utgående järn i Åmål (med åtföljande intäkter för staden i form av vägavgifter). Patronernas främste trätobroder i staden var borgmästaren Magnus Eneroth, vilken dels ville skydda stadens intressen, dels på olika sätt söka för egen del komma åt Forsbacka bruk ty att på en gång vara stångjärnshammarpatron och borgare utgjorde en synnerligen lycklig kombination.