4

Par
5
Index
5
Vit
503m
Gul
494m
Blå
420m
Röd
421m
Orange
391m

4

Par
5
Index
5
Vit
503m
Gul
494m
Blå
420m
Röd
421m
Orange
391m

Ugglemossen

Åter ett namn, som manar till eftertanke!
En brukspatron Uggla fortsatte ett tidigare påbörjat arbete med att dika ut torvmossen innanför skogsridån väster om fairway. Av denna anledning sprängdes och grävdes den djupa graven bortom herrtee. Torven användes som strö i stall och ladugård och som bränsle, en vana som vi måhända har anledning att återupptaga. Diket efter dogleg skall dock i första hand ses som en illistig skapelse av en underfundig banarkitekt.