5

Par
4
Index
1
Vit
384m
Gul
364m
Blå
351m
Röd
310m
Orange
277m

5

Par
4
Index
1
Vit
384m
Gul
364m
Blå
351m
Röd
310m
Orange
277m

Löwenhielms Hag

Brukspatronen, häradshövding Löwenhielm fortsatte "striden mot borgarna i Åmål" om landsvägen och om acgifter för järnvägen. Denna gång gällde det en väg vid Byälven i Värmland, vars stränder hörde till Åmåls "uppland". I anledning av denna och andra stridigheter vid älven skrev en känd borgare i Åmål Olof Amelberg till landshövdingen i Älvsborgs län, den gamle karolinen Axel Roos, vilken ingripit i bråket "Vad angår det landshövdingeämbetet i Älvsborgs län, vad som sker i Värmland?" På den vägen är vi än. Länsvägen ligger där den ligger och skär rakt genom en naturlig intresseregion.