7

Par
4
Index
17
Vit
336m
Gul
324m
Blå
316m
Röd
300m
Orange
258m

7

Par
4
Index
17
Vit
336m
Gul
324m
Blå
316m
Röd
300m
Orange
258m

Finnmuren

Stenmuren öster om fairway restes, sågs det, av finnar, som i början av 1600-talet bosatte sig i skogarna väster om Åmål. När man finner rester av, eller ännu bevarade finnpörten uppe på höjderna, djupt inne i skogen, förundras man över denna säregna placering. En anledning var att finnarna, som ansågs vara ett våldsamt och allmänt ogudaktigt släkte, inte fick bosätta sig närmare sockenkyrkan än en halv mil. Det blir uppe på höjden om den bördiga dalen är trång!