14

Par
3
Index
14
Vit
177m
Gul
151m
Blå
144m
Röd
105m
Orange
105m

14

Par
3
Index
14
Vit
177m
Gul
151m
Blå
144m
Röd
105m
Orange
105m

Fåfängan

Namn på torp som legat vid green. Det fanns inte bara smältsmeder och smältdrängar vid Forsbacka. Till de 100 "bruksarbetarna" kom rättare, kuskar, drängar, pigor, tjänstefolk uppe vid herrgården samt skogsarbetare. Vid 1800-talets mitt hade Forsbacka egendom sin största omfattning och bestod då av 8 - 9000 hektar, huvudsakligen skog. Anledningen till att ett flertal stångjärnsbruk under senare delen av 1600-talet kom att anläggas på Dal var, att man fruktade skogens utdödning i Bergslagen, om stångjärnstillverkningen tilläts konkurrera med tackjärnsbruken om träkolet.