16

Par
5
Index
8
Vit
505m
Gul
494m
Blå
441m
Röd
441m
Orange
379m

16

Par
5
Index
8
Vit
505m
Gul
494m
Blå
441m
Röd
441m
Orange
379m

Oxgärdet

Så kallades förr dess fält, där 13:e och 16:e fairways nu drar fram. Dalsland var berömt för sina feta oxar, en berömmelse som bevarats i landskapets vapen. Åmål kämpade för att oxmarknaden flyttad från Knusesund (Säffle) till Åmål. Att handeln med oxar blivit så lönande berodde på att i Bergslagen rådde en konstant köttbrist, som måste fyllas från annat håll. I och med att bruk grundades i västra Värmland och på Dal skapades nu också en "närmarknad", som det gällde för borgarna i Åmål att lägga under sig. Oxarna användes också som dragdjur. Vid Forsbacka fanns år 1816 förutom 47 hästar, 170 kor, 56 ungdjur, 331 får även två dragoxar av ansenlig storlek.