17

Par
3
Index
18
Vit
173m
Gul
128m
Blå
121m
Röd
110m
Orange
83m

17

Par
3
Index
18
Vit
173m
Gul
128m
Blå
121m
Röd
110m
Orange
83m

Baggeskuttet

Forsbacka ägdes 1667av kornetten Gustaf Bagge, som bebyggde hemmanet till säteri, enligt domboken 1669.
Kornettens far Johan Bagge låg år 1645 under ett av de danska krigen i Åmål med två kompanier ryttare. Dessa söp och "levde rövare" varunder de brände upp fyra gårdar i staden. När så den lede fienden trängde på, befann sig det svenska rytteriet i ett så ynkligt tillstånd, att de blev slagna av en betydligt underlägsen styrka, varefter fienden hjälpte borgarna att släcka.
År 1676 fullföljde Gustav Bagge faderns tradition och förstörde på flykt från norrmännen under Gyldenlöve "våra fattiga hus med fönster, dörrar och låsar och vad där fanns, bortförde med sig det de icke kunde förtära och reste in furio till en älv, Byälven, där de strax läto uppbränna en stor del sågbockar, oss fattiga undersåtar till största avsaknad, ehuruväl fienden inte kom där" (Brev från Åmåls borgare till Konungen).
Bagge dömdes sedermera i "kommissarialrätt" att ersätta Åmål för de lidna förlusterna. Om så skedde förtäljes icke