18

Par
4
Index
10
Vit
300m
Gul
274m
Blå
250m
Röd
210m
Orange
210m

18

Par
4
Index
10
Vit
300m
Gul
274m
Blå
250m
Röd
210m
Orange
210m

Totties Berså

Tottie-släkten drev under avsevärd tid Forsbacka bruk. En av patronerna anlade bersån och planterade träden ovanför green.
År 1726 brann Bagges säteribyggnad ned och en ny uppfördes 1747 av E.G. Ekerman.
År 1818 kom den nuvarande huvudbyggnaden till genom arvingarna efter direktören i Grönländska kompaniet A.P. Oterdahl, som ansågs vara en av Göteborgs rikaste män.