Banstatus

 

Banan är öppen hål 1-9 med vintergreener och bollränna. Spel från peg.

 

Rangen är öppen med självplock.

 

Toaletterna ute på banan är stängda.

 

Kiosken är stängd.

 

Restaurangen är stängd.