Banstatus

 

Banan är öppen.

Just nu sker hålpipning och dressning av foregreen löpande.

Onsdag 22 september är banan stängd till 10.00 för dressning av greener.

Från Onsdag 22 september råder bilförbud.

 

Rangen är öppen.

Undantaget är onsdagar 07.00-10.00, då är rangen stängd för klippning.