Golfbilar

Klubben har sex golfbilar att tillgå.

Alla priser är per bil och 18 hål.

Vill du som samarbetspartner synas på en golfbil? Klicka på bilden för mer information.

Gäster:  
Utan läkarintyg 400 kr
Med läkarintyg. (intyget ska visas upp på plats) 250 kr

 

Medlemmar:  
Utan läkarintyg 400 kr
Med läkarintyg. (intyget ska visas upp på plats) 200 kr

 Nu går det också att köpa årskort för golfbil. Ett årskort kostar 2500 kr. Gäller endast för medlem med läkarintyg.