Lokala regler

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR FORSBACKA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

Markeringar på banan

 

Gula pinnar och plattor                            Gult Pliktområde

Röda pinnar och plattor                           Rött Pliktområde

Blå pinnar och plattor                              Onormala banförhållanden, MUA

Blå pinnar med grön topp                        Onormala banförhållanden, MUA, lättnad måste tas

                                                                                                           

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.forsbackagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 15 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till fåror genom sanden.
 6. Myrstackar på banan är, mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tvingande.
 7. Berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Nät runt träd är ej tillverkade föremål.

Nät runt träd är ORGANISKA DELAR AV BANAN och lättnad utan plikt får ej ske.

 

 

 1. Övningsspel (Regel 5)
 2. Övningsspel är tillåtet på för detta avsedda områden

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan görs i Min Golf, eller receptionen. Anmälningstidens utgång är olika, vg se tävlingsinformationen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning.
Efteranmälan kan ske i mån av plats (avanmälan) i respektive klass.
Avanmälan görs i Min Golf eller receptionen före anmälningstidens utgång. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Om inte annat är angivit delas hela spelfältet i 2 lika stora fält som klass 1 och klass 2

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller
inställas enligt tävlingsledningens val.

 

 

 1. Tee i klubbtävlingar 

Gul Tee för herrar under 75 år      
Röd Tee för damer och herrar över 75 år (valfritt för herr)
Spelare under 12 år spelar från Röd Tee eller valfritt Gul Tee

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand används den matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingsexpeditionen.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Tävlingsexpeditionen med båda fötterna.
Lösning av ev. regelproblem under ronden skall tas upp av hela ”bollen” med Tävlingsledningen.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller Golfklubben. (ej KM)

Hämtning via ombud accepteras endast under särskilda förhållanden.
Prisutdelning sker oftast klassvis.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Beslutade av Forsbacka GK:s styrelse 2019-04-17