Lokala regler

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR FORSBACKA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

                                                                                                           

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.forsbackagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Pliktområden (Regel 17)

Röda pliktområden markeras med röda pinnar och/eller röda plattor

Gula pliktområden markeras med gula pinnar och/eller gula plattor

Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden (Se regel 14.6 för vad som skall göras)
 2. a) Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 15 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.
 3. b) Myrstackar på banan är spelförbudszoner och skall betraktas som mark under arbete.

Lättnad måste tas enligt regel 16.1f.

 

 1. Green (Regel 13)
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar/plattor eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till fåror genom sanden.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Nät runt träd är organiska föremål.

Lättnad utan plikt är inte tillåtet.

 

 1. Övningsspel (Regel 5)
 2. På dag för slagspelstävling är övningsspel endast tillåtet före och mellan ronder på för övningsspel avsedda områden.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan görs i Min Golf, eller receptionen. Anmälningstidens utgång är olika, vg se tävlingsinformationen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning.
Efteranmälan kan ske i mån av plats (avanmälan) i respektive klass.
Avanmälan görs i Min Golf eller receptionen före anmälningstidens utgång. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Om inte annat är angivit delas hela spelfältet i 2 lika stora fält som klass 1 och klass 2.

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller
inställas enligt tävlingsledningens val.

 

 1. Tee i klubbtävlingar 

Gul Tee för herrar under 75 år      
Röd Tee för damer och herrar över 75 år (valfritt för herr)
Spelare under 12 år spelar från Röd Tee eller valfritt Gul Tee

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand används den matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingsexpeditionen.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Tävlingsexpeditionen med båda fötterna.
Lösning av ev. regelproblem under ronden skall tas upp av hela ”bollen” med Tävlingsledningen.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller Golfklubben. (ej KM)

Hämtning via ombud accepteras endast under särskilda förhållanden.
Prisutdelning sker oftast klassvis.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Beslutade av Forsbacka GK:s styrelse 2021-04-21