Banstatus

Klicka här för att se aktuella banarbeten.


TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

Referenspunkt:

Den ursprungliga bollens läge.

 

*Lättnadsområdet är 1 klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

-Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och -Måste vara på spelfältet.

-När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Bana

Range

Toaletter

Omklädningsrum

Kiosk

Restaurang

Stängd

Självplock

Stängda

Stängda

Stängd

Endast förbokningar:

http://www.forsbackagk.se/sv/hotell-och-restaurang