Onlinebokning

 

BOKNINGSVILLKOR FÖR HOTELL JÄGMÄSTARFLYGELN
FORSBACKA GOLFKLUBB

Ankomst & avresa: Rummen disponeras från ankomstdag kl.15:00 till avresedag kl. 10:00 om inget annat avtalats/bekräftats.

Sen ankomst: Rummen är reserverat för ankomst senast till kl 17.00. Räknar Du med att komma senare, måste Du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan kund.
 

VID GRUPPBOKNING AV FLER ÄN TRE RUM:

Betalning: Bokningsavgift (15% av totalpriset) skall betalas in senast 14 dagar efter datum för bokningsbekräftelse, annars annulleras bokningen. Resterande hyra betalas senast 30 dagar före ankomstdatum. Om du bokar senare än 30 dagar före ankomst skall hela hyran betalas in på datum som anges på bokningsbekräftelse. Har vi inte fått din betalning sista betalningsdatum, annulleras bokningen.

Avbokning: Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst, får du din bokningsavgift tillbaka. Vid total avbokning senare än 30 dagar före ankomst återbetalas inte bokningsavgiften. Vid total avbokning 7 dagar eller senare före avtalad ankomst behåller vi 90 % av hela hyrespriset. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av Din beställning får Du ersätta dessa.


VID BOKNING AV ENSTAKA RUM:

Betalning: Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att Din bokning skall vara bindande. Detta belopp avräknas då den slutliga räkningen. Hyran ska betalas på datum som anges i bokningsbekräftelsen. Har vi inte fått din betalning sista betalningsdatum, annulleras bokningen.

Avbokning: Avbeställning skall ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir Du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00, får Du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av Din beställning får Du ersätta dessa.

Ombokning Om vi medger en ombokning, betalar du 100 SEK i ombokningsavgift och den eventuella differensen till den andra bokningens pris.

Avresa före den avtalade tidens utgång Har Du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får Du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid Du vistats på hotellet betalar Du alltså för ytterligare ett dygn.

Skyldigheter Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för de skador som uppstår i rummet och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador måste omedelbart rapporteras till receptionen. Du får inte låta fler personer övernatta i rummet än vad du uppgav vid bokningen.

Deposition Forsbacka Golfklubb har rätt att ta ut en depositionsavgift på max 1000 SEK vid ankomst. Beloppet återlämnas vid avresa efter besiktning av hotellrum.

Klagomål Om du har klagomål skall du framföra dem till receptionen snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående. Fel som rapporteras efter vistelsen berättigar ej till ersättning.

Husdjur Önskar Du ta med ett husdjur, så måste detta meddelas när Du beställer rummet.

Mat Har Du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör Du framföra dessa vid bokningstillfället.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum Hotellet har inget ansvar för den egendom som Du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet Du bör alltid ta reda på var nödutgångar och brandsläckare finns. Denna information finns i på insidan av Din hotellrumsdörr eller i särskild informationspärm på hotellrummet. Om Du upptäcker brister i säkerheten, ber vi Dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Force majeure Forsbacka GK och gästen har var och en rätt att frånträda avtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas eller nyttjas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, eldsvåda, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln eller annan omständighet av lika ingripande karaktär som parterna inte råder över och heller inte kunnat förutse.

 

Hotell Jägmästarflygeln

Tel reception: 0532-616 90

E-post: hotell@forsbackagk.se