ForsbackaNytt

ForsbackaNytt är klubbens egen tidning. Den publicerar två gånger om året i en nätupplaga här på hemsidan. ForsbackaNytt kommer ut med ett nummer i april och och ett i oktober. Tidningen utgör även underlag för vår- och höstårsmötet. Materialet i tidningen kommer ifrån klubbens olika verksamheter. Det är respektive kommitté som presenterar verksamhetsplan inför kommande år i höstnummret. Det publiceras också mindre reportage från det som händer på vår banan. Presentationer av klubbens medlemar på olika sätt. Ansvarig utgivare är Klubbchefen.