Beträd ej frostiga greener

Banan är förberedd för vintern.

Provisoriska greener på hål 1-18. Spela från pegg eller ruff.

Hål 11 och 17 är vintertäckta med duk.

Alla greener är djupluftade och dressade. Vissa greener är dikade för att leda bort vatten från lågpunkter.

Lågpunkter i foregreen är nedklippta för att vattnet ska rinna av greenen.

Fairway har luftats med solida pinnar och dressats.Kansliet är nu öppet tisdag - torsdag helgfria dagar kl. 09.00 - 13.00.

Kommentarer