Höstårsmöte 2018

Forsbacka GK höll på torsdagskvällen det årliga höstårsmötet. Uppslutningen var god då cirka 50 personer hörsammat kallelsen att komma till Vikenborg.

Klubbens ordförande Per Svenhage hälsade alla välkomna och öppnade mötet med information om året som gått och läget i klubben.

På förslag från de samlade medlemmarna valdes Stig Bertilsson till mötets ordförande och Helene Andersson till sekreterare.

Två viktiga frågor fanns att ta ställning till och styrelsen presenterade två förslag. Nybyggnation av maskinhall och uppvärmning i herrgårdsbyggnaden och jägmästarflygeln med bergvärme.

Ett antal medlemmar hörsammade golfklubbens kallelse tidigare i år att delta i ett informationsmöte angående maskinhall. Där presenterades nuläget och en grupp skapades att titta på lösningar. Leif Nilsson var talesman och presenterade under årsmötet resultatet från gruppens arbete.

När mötets ordförande, efter presentationen, ställde frågan var det årsmötets mening att godkänna de två förslagen och därmed ge styrelsen i uppdrag att utföra de två uppdragen.

Ett förslag att ändra medlemskategorin "Förmånsmedlem" och ta bort de 4 fria lektioner som ingår röstades ner. För de som har möjlighet är friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare en möjlighet att uppgredera sitt medlemskap. Fria rangebollar, 4 st greenfeebiljetter och 4 lektionstillfällen ingår.

Därefter presenterade valberedningens ordförande Per-Olof Bengtsson förslag till ny styrelse för Forsbacka GK. Per Svenhage omvaldes till ordförande i ytterligare ett år. Styrelsen 2019 består av Britt Gustafsson, Helene Andersson, Kenneth Johansson, Gunnar Christensson och Ulrika Abrahamsson ett år kvar. Nya styrelseledamöter blir Helena Andreasson och Glenn B Eriksson. Glenn var tidigare suppleant. Till Suppleanter valdes Christer Axelsson och Örjan Andersson båda omval. Marita Gustafsson, Fredrik Boqvist och Stefan Gunnarsson nyval. Alla suppleanter valdes på ett år. Revisorer för en tid av ett år Thomas Engelbrektsson, Mikael Möller och suppleant Fredrik Ågren samtliga omval ett år. Till ny valberedning valde mötet som ordförande Per-Olof Bengtsson. Ledamöter Adam Spjuth Ellis och Peter Lindberg.

Under punkten ”övriga frågor” uppmärksammades medlemmar för deras insatser. Forsbackas uppmuntringspris 2018, framröstat av klubbens medlemmar, delades ut till ”röjargänget”. Årets klubbmästare fick pris för väl genomförd tävling. Blommor delades ut till Leif Nilsson och Stig Bertilsson för sina insatser.


 

De klubbmästare som närvarade på årsmötet samlade på bild. Fr.v. foursome herrar Glenn Eriksson tillsammans med Stefan Simonsson som ej är med på bild. Dan Nilsson H70, Peter Lindberg H50, stora KM herr och H22 Markus Kjellin, stora KM dam och D22 Emma Englund, Helene Andersson D40, Yvonne Karlsson D70, Ulrika Abrahamsson foursome damer tillsammans med Solveig Vold Jansson. Solveig vann även D50. Saknades vid utdelningen gjorde Marcus Nilsson H40 och Roland Edvinsson H60. Grattis till alla vinnare. 

Kommentarer