Lägga ut vårdukar.

Alla önskar vi att få en fin bana i sommar. Att täcka greenerna med drivdukar är en del av vårarbetet. Därför samlas alla som har möjlighet att hjälpa till på Forsbacka kl. 11.00 torsdag den 28/2. 

Alla är välkommna.

Kommentarer