675 00 kronor i Leaderstöd till Forsbacka!

675 00 kronor i Leaderstöd till Forsbacka!

Forsbacka GK har beviljats ett projektstöd på 675 000 kronor av Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland-Årjäng-Munkedal för genomförande av projektet ”Affärssamverkan Golf”.

Projektet, som ska drivas i samarbete med bland andra Årjängs GK, ska fokusera på produktutveckling, marknadsföring/försäljning samt olika utbildningsinsatser.
Birgitta Hansen kommer inom ramen för en 35% - tjänst att vara projektledare för projektet som kommer att pågå till juni månad 2020.

Projektansökan har gjorts i samverkan med Anders Bring AB.

Vill du veta mer om projektet så kontakta Birgitta Hansen - 0532-616 90 – birgitta@forsbackagk.se

Kommentarer