Styrelse

Nedan finner ni samtliga styrelsemedlemmar. Om man vill komma i kontakt med någon från styrelsen eller med styrelsen i sin helhet så är ni välkomna att kontakta dem via mejlen ordforande@forsbackagk.se.

Carina Nylén

Ordförande

Patric Solhemmer

Vice Ordförande och Bankommitténs Ordförande

Stefan Gunnarsson

Sekreterare och Juniorkommitténs Ordförande

Malin Carlsson

Ledamot

Lena Eriksson

Ledamot

Bo Larsson

Ledamot

Anders Bring

Ledamot

Ann Jansson

Suppleant

Kristian Bergendahl

Suppleant

Roland Jernberg

Suppleant och Oldtimerskommitténs Ordförande

Marcus Enocksson

Suppleant

Mikael Sten

Suppleant