Styrelse

Hans B. Johansson

Ordförande

Carina Nylén

Vice ordförande

Katarina Bjerker

Sekreterare

Göran Nilsson

Fastighetskommitténs ordförande

Annika Gip

Medlemskommitténs ordförande

Sarah Königsson

Ledamot

Suppleanter

Roland Jernberg

Oldtimerskommitténs ordförande

Marita Gustavsson

Damkommitténs ordförande

Stefan Gunnarsson

Juniorkommitténs ordförande