Styrelsen

Per Svenhage

Ordförande

Britt Gustafsson

Vice ordförande

Gunnar Christensson

Ekonomiansvarig

Helene Andersson

Sekreterare

Katarina Gip

Ledamot

Kenneth Johansson

Bankommitténs ordförande

Fastighetskommittén ligger under bankommittén.

Ulrika Abrahamsson

Medlemskommitténs ordförande

Suppleanter

Christer Axelsson

Oldtimerskommitténs ordförande

Vid ordinarie ledamots frånvaro går, som första suppleant Christer in som ordinarie styrelseledamot.

Glenn B Eriksson

Herrkommitténs ordförande

Johanna Stolpen

Damkommitténs ordförande

Örjan Andersson

Tävlingskommitténs ordförande