Styrelse

Marita Gustafsson

Ordförande

Göran Nilsson

Fastighetskommitténs ordförande

Göran har tidigare spelat på Malmö Burlöv GK. Idag och sedan 2018 är han medlem på Forsbacka. Här på klubben har han flertal åtaganden. Förutom att han är en del av styrelsen så agerar han även som fastighetskommitténs ordförande. Han stöttar också kansliet med herrkommittén, då den i dagsläget inte har någon kommitté.

Roland Jernberg

Oldtimerskommitténs ordförande

Stefan Gunnarsson

Juniorkommitténs ordförande