Bankommittén informerar!

Arbete som pågår. 

Nya teeskyltar på gång och ska förhoppningsvis vara klara till påsk.

Fortsättning med grävningen vid hål 2 och 11/17 ska också vara klart till påsk om allt fungerar.

Ny röd/orange tee på hål 16 kommer att byggas under året samt att vi ska ta bort några av björkarna längs sjön.

Ny traktor är beställd


Det som ligger närmast i arbetet från bankommittén är att de kommer att gräva runt öarna vid hål 2 för att få till snygga vattenspeglar. Vid vattnet mellan hål 11 och 17 kommer de arbeta med att snygga till sjökanterna. Utöver det kommer de även sätta upp nya teeskyltar och arbeta med flera utslagsplatser framåt våren för en bättre spelupplevelse.