Bankommittén informerar!

Arbete som pågår. 

Årets städdagar genomfördes under 4 dagar med ca 80 arbetstillfällen

Grävarbetet på hål 15 resp. hål 18 samt mellan hål 9 och 10. Arbetet pausas på grund av ekonomin och flyttas framåt i tiden.

Ny röd/orange tee på hål 16 färdigställt under hösten.

Hybridgräs på delar av tee på alla korthål.