Fastighetskommittén informerar!

Nyrenoverad dörr på Jägaren

Skillnaden är tydlig. På båda bilderna är dörren stängd. Men nu sluter den tätt när den stängs. Även takfönster i både västlig och östlig riktning har fått uppfräschade fönsterbågar.

Herrgården byggd 1818

Herrgården byggd 1818