2013

 

Huvudbyggnaden Forsbacka Gård. (Lägg till bild)

Efter att länsstyrelsen gett klartecken och beviljat ett bidrag på 265 000 kronor har Forsbacka Golfklubbs styrelse skrivit avtal med Byggfirman MCC om att starta renovering och målning av den gamla huvudbyggnaden från 1818.

Länsstyrelsen kontrollant Lars Bergström har lagt ut riktlinjerna för färgsättningen, vilken skall återge och prägla den tidsepok som huset representerar.

Vi skall provmåla med ett par nyanser av grön umbra på fasaden och vit pelaröppning med en brytning av några procent grön umbra. Viktigt i sammanhanget att ge karaktär och få fram fronten som en grekiskliknande tempelgavel och även tydliga kontraster i färgsättningen som framhäver själva byggnaden.

Eftersom det är mycket arbete som krävs före man kan börja måla så kommer det att ta sin tid innan det som är skadat bytts ut och den gamla färgen skrapats bort.

Vi har efter flera provmålningar kommit fram till att huset bör återskapas i den färgsättning som det har idag Forsbacka Golfklubbs Styrelse/s-å runelid

 

 

Huvudbyggnad i förvandling -rapport från fastighetskommittén

1818 uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden på Forsbacka av dåvarande ägarna, vilka var arvingarna till direktör A.P Oterdahl vid Grönländska kompaniet i Göteborg. Byggnaden anses vara typisk för den tidens herrgårdsbyggnader.

Bilden tagen i samband med att Golfklubben bildades

Senaste totalrenoveringen gjordes 1991, då både utsidan och insidan fick en ordentlig genomgång .Nu var det dags att renovera och putsa upp fasaden, som den så kallade. tidens tand angripit och behovet av en ansiktslyftning var stor.

Vad kostade "kalaset": 898.300 kronor inklusive moms. Återbetalning moms: -161.300:- Bidrag: -265.000:- Klubbens slutnota: 472 000 kronor Arbetet utfördes av: Bra jobbat

Bilder från de olika fasaderna

Länsantikvarien såg inte rött när han fick se dörren men ville hellre ha en grön dörr och man skall hålla sig väl med de som vet och kan bättre, då får man igenom något annat och ett positivt bemötande. S-Å Runelid/projektledare