Handicapkommittén informerar!

Handicapkommittén på Forsbacka GK består av Per Svenhage klubbstyrelsens ordförande, Birgitta Hansen klubbens pro och Per-Olof Bengtsson distriktsdomare. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att se till att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap. Kommittén kan besluta om höjning eller sänkning av handicap då man anser det befogat.

Om man anser sig berättigad till en höjning eller sänkning av sitt handicap utöver normalt justeringsförfarande via tävling och/eller sällskapsronder har man alltid möjligheten att kontakta handicapkommittén.