Herrkommittén informerar!

Herrgolfen 2020


Tävlingar spelas efter SGF:s regler för golfspel och "Spel- & Tävlingshandboken" samt
klubbens tävlingsbestämmelser och lokala regler. För mer information se regler för aktuell tävling i GIT.

  1. Anmälningsavgift 40 kronor innan start
  2. Spelare och markör signerar kortet
  3. Felaktigt scorekort leder till diskvalificering

Fritt att spela ronden under hela dagen eller lottade delen på eftermiddagen, anmälan i GIT.

Efteranmälningar och ändringar i startlistor undanbedes men OM nödvändigt så går det
ALLTID via kansliet/shoppen: 0532-616 90.

Eventuell lägesförbättring beslutas av banpersonal på morgonen, det beslutet gäller för hela speldagen och ändras inte inför lottade delen på eftermiddagen.
Aktuell banstatus anslagstavla Tee 1.


Presentkort till omgångens vinnare finns att hämta i shoppen senast nästkommande omgång.

 

Årstävlingar:
Champions Cup
Slag*
Poängbogey*

 

*Snittresultat, Minst 6 ronder, vid lika resultat premieras flitigt deltagande