Medlemskommittén informerar!

 

 


Medlemskommittén 2018 

På bilden ser ni från vänster Terje Olsen, Charlotte Bring, Ulrika Abrahamsson,Katarina Gip, Helena Andreasson och Thomas Halldan.