Spelrätter

Allmän information

Forsbacka Golfklubb har som många andra klubbar valt att införa spelrättsbevis istället för kapitalinsatser. Detta innebär att du kan vara medlem på två olika sätt i klubben.

  • Medlem som äger spelrättsbevis
  • Medlem som hyr spelrättsbevis

Hyran för ett spelrättsbevis är av årsmötet fastställd till 1 200:-. För en fullvärdig medlem är detta skillnaden i årsavgift mellan den som äger spelrättsbevis och den som hyr spelrättsbevis.

Bestämmelser för spelrättsbevis, antagna av årsmöte 2011-11-27, hittar du i en bifogad fil längst ner på denna sida.

Köpa eller sälja spelrättsbevis

Är du intresserad av att köpa eller sälja spelrättsbevis? Medlemmar som vill sälja sina spelrättsbevis får hjälp med att annonsera på denna sida. Intresserade köpare kontaktar säljaren. Tillgängliga spelrättsbevis hittar du längre ner på denna sida.

I samband med överlåtelse av spelrättsbevis skall särskild blankett fyllas i och skickas in till klubben. Detta är ett oåterkalleligt krav och är avsett för att klubben skall ha ett korrekt register på spelrätterna. Denna blankett hittar du som bifogad fil längst ner på sidan.


 

Regelverk och stadgar är bindande.

När du blir medlem i en Forsbacka Golfklubb sluter du ett avtal med golfklubben. Golfklubben organiseras genom stadgar, vilket är det avtal du accepterar och ingår genom att bli medlem. I stadgarna regleras bland annat medlemmarnas rättigheter (t ex rösträtt på årsmötet) och skyldigheter (t ex att betala årsavgiften). I stadgarna ingår också att du måste följa de beslut som fattas av klubbens organ samt följa Svenska Golfförbundets, Riksidrottsförbundets och Golfdistriktsförbundets stadgar, bestämmelser och beslut.

Enkelt uttryckt kan man säga att alla som har ett Golf-ID är bundna av idrottens och golfens regelverk och bestämmelser. Utöver Idrottens Uppförandekod och GIT-bestämmelserna är det här några andra exempel på regler och bestämmelser du som golfspelare måste respektera och följa:

  • Golfreglerna
  • Handicapreglerna
  • Spel- och tävlingshandboken
  • Säker golf
  • Reglemente om anti-matchfixning
  • WADA Antidopingkod

 


 

Spelrättsbevis från medlemmar till försäljning!

 

Spelrätter till salu        
Namn Mikael Rundström     Namn Staffan Berger
Mobil 070 75 31 091     Mobil  
Hemtele       Hemtele 053133168

Mail

rundstroemmikael@hotmail.com

    Mail berger@stenebynas.se
       
Namn Kjell Andersson     Namn Maria Berger
Mobil 070 97 63 741     Mobil  
Hemtele       Hemtele 053133168
Mail kjell@sjb-bygg.se     Mail berger@stenebynas.se
       
Namn       Namn Erik Blakstad
Mobil       Mobil 0704918197
Mail       Mail erik.blakstad@yahoo.se
 
Namn Peter Jordansson     Namn  
Mobil 0702357521     Mobil  
Mail peter.jordansson@telia.com     Mail  
 
Namn Odd-Roger Adolfsen     Namn  Elsi Börjesson
Mobil       Mobil  0705609966
Mail oadolfsen@yahoo.com     Mail  lc.engebo@outlook.com