Spelrätter

Allmän information

Forsbacka Golfklubb har som många andra klubbar valt att införa spelrättsbevis istället för kapitalinsatser. Detta innebär att du kan vara medlem på två olika sätt i klubben.

  • Medlem som äger spelrättsbevis
  • Medlem som hyr spelrättsbevis

Hyran för ett spelrättsbevis är av årsmötet fastställd till 1 200:-. För en fullvärdig medlem är detta skillnaden i årsavgift mellan den som äger spelrättsbevis och den som hyr spelrättsbevis.

Bestämmelser för spelrättsbevis, antagna av årsmöte 2011-11-27, hittar du i en bifogad fil längst ner på denna sida.

Köpa eller sälja spelrättsbevis

Är du intresserad av att köpa eller sälja spelrättsbevis? Medlemmar som vill sälja sina spelrättsbevis får hjälp med att annonsera på denna sida. Intresserade köpare kontaktar säljaren. Tillgängliga spelrättsbevis hittar du längre ner på denna sida.

I samband med överlåtelse av spelrättsbevis skall särskild blankett fyllas i och skickas in till klubben. Detta är ett oåterkalleligt krav och är avsett för att klubben skall ha ett korrekt register på spelrätterna. Denna blankett hittar du som bifogad fil längst ner på sidan.


 

Regelverk och stadgar är bindande.

När du blir medlem i en Forsbacka Golfklubb sluter du ett avtal med golfklubben. Golfklubben organiseras genom stadgar, vilket är det avtal du accepterar och ingår genom att bli medlem. I stadgarna regleras bland annat medlemmarnas rättigheter (t ex rösträtt på årsmötet) och skyldigheter (t ex att betala årsavgiften). I stadgarna ingår också att du måste följa de beslut som fattas av klubbens organ samt följa Svenska Golfförbundets, Riksidrottsförbundets och Golfdistriktsförbundets stadgar, bestämmelser och beslut.

Enkelt uttryckt kan man säga att alla som har ett Golf-ID är bundna av idrottens och golfens regelverk och bestämmelser. Utöver Idrottens Uppförandekod och GIT-bestämmelserna är det här några andra exempel på regler och bestämmelser du som golfspelare måste respektera och följa:

  • Golfreglerna
  • Handicapreglerna
  • Spel- och tävlingshandboken
  • Säker golf
  • Reglemente om anti-matchfixning
  • WADA Antidopingkod

 


 

Spelrättsbevis från medlemmar till försäljning!

 

Spelrätter till salu        
Namn Kerstin Jonsson     Namn Mikael Rundström
Mobil 070 20 64 803     Mobil 070 75 31 091
Mail kc.jonsson@telia.com     Mail rundstroemmikael@hotmail.com
           
Namn Cia Fagerström     Namn Staffan Berger
Mobil 070 37 87 332      Mobil  
Hemtele         Hemtele 053133168
Mail cia.fagerstrom@gmail.com      Mail berger@stenebynas.se
       
Namn Kristina Lindquist     Namn Maria Berger
Mobil 070 40 05 399     Mobil  
Hemtele       Hemtele 053133168
Mail kristina.lindquist@home.se     Mail berger@stenebynas.se
       
Namn Eva A. Jörgensen-Hoel     Namn Ann-Mari Burman
Mobil +4791377721     Mobil 0702520451
Mail eajh@halden.net     Mail annmari.burman@hotmail.com
       
Namn Kjell Andersson     Namn  
Mobil 070 97 63 741     Mobil  
Mail kjell@sjb-bygg.se     Mail  
 
Namn Johnny Olsson     Namn Boel Tellve-Eriksson
Mobil 070 55 30 266     Mobil 076 81 70 960
Mail m.johnny.olsson@telia.com     Mail boel.tellve.eriksson@gmail.com