EGA Exakt Tävlingshandicap

 

EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap

From 2013 skiljer vi på EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap. EGA står för European Golf Association.

Denna förändring är den sista av de ändringar som har gjorts under året runt Handicap. Tidigare i år har bl.a. föranmäld sällskapsrond och CBA införts. Allt för att vi som ingår i EGA skall ha samma regelverk runt HCP.

I början på januari 2013 sätts EGA Exakt Tävlingshandicap alternativt EGA Exakt Handicap på alla personer i GIT för första gången

Alla personer med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år kommer att få EGA Exakt Tävlingshandicap. Alla övriga personer får EGA Exakt Handicap. Med 4 registrerade ronder menas antingen tävlingsronder alt. föranmälda sällskapsronder som finns registrerade i GIT eller Min Golf med resultat.

En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre HCP-ronder. GIT ger då spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap

Klubbens HCP-kommitté kan ge en spelare EGA Exakt Tävlingshandicap när som helst under säsongen from 2013 om spelaren kan styrka att antal rundor spelats på annat sätt än via registrering i GIT. Klubben kan dock inte själva ändra status utan begär ändring via Golfförbundet.

Spelare i HCP-grupp 1 som har EGA Exakt Handicap har möjlighet att spela till sig EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre FS-ronder. Ronderna måste registreras i GIT av GIT- administratören

Tävling

Flera distrikt och enskilda klubbar har sedan några år redan infört att för att motta pris måste man ha x antal ronder registrerade. Detta är något de hanterat manuellt. From 2013 tar GIT hand om detta.

När en tävling läggs upp anger klubben att tävlingen är öppen för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap alternativt att den är öppen för alla

Alla spelare kan anmäla sig och delta i alla tävlingar oavsett Handicapstatus

Datum 2012-10-04I tävlingar som endast är öppna för EGA Exakt Tävlingshandicap visas enbart spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap i resultatlistan – dvs alla kan delta men bara personer med EGA Exakt Tävlingshandicap kan motta priser.

I par- och lagtävlingar gäller att alla spelare i laget/paret måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap när man väljer att tävlingen är öppen för EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta blir ett stort hjälpmedel för klubbar som känner att det alltid är "fel" lag som vinner för att 1 person har hög HCP i bollen och sällan spelar handicappåverkande ronder.

Golfaren

I GIT visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap På golfarens HCP-bevis visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt

Handicap

Spelaren kan även se sin Handicapstatus i Min Golf

Spelare med klubbhandicap (37-54) behandlas på samma sätt som de som har EGA Exakt Tävlingshandicap

Spelare som under året får officiell HCP (36,0) har EGA Exakt Tävlingshandicap hela innevarande samt påföljande år (undantaget gäller spelare som fått HCP 36,0 under 2012)

För spelare i handicapgrupp 1 görs ett undantag från kravet på tävlingsrond för att 2013 uppdatera till tävlingshandicap. Handicapgrupp 1 får under 2013 räkna tre föranmälda sällskapsronder. Ronderna påverkar även spelarens handicap

Sammanfattning EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap Införs 2013

Klubbhandicap = behandlas som de som erhållit EGA Exakt Tävlingshandicap per automatik

Personer som sänker sig till HCP 36,0 from 2013 innehar EGA Exakt Tävlingshandicap det året samt påföljande år.

HCP-grupp 1 får 2013 registrera 3 föranmälda sällskapsronder för att erhålla EGA Exakt Tävlingshandicap

Alla får delta i alla tävlingar, förutsatt att ålder-/kön- etc. kriterierna uppfylls. Dock finns enbart personer med EGA Exakt Tävlingshandicap med i resultatlistan om tävlingen är vald att vara öppen för EGA Exakt Tävlingshandicap

Golfaren och klubben kan i GIT och Min Golf se vilken typ av Handicapstatus personen har.

Tävlingskommittén