Statuter tävlingar

STATUTER FÖR FORSBACKA GK:s VANDRINGSPRIS Äkta makar / Sambo mix

Tävlingen spelas som GREENSOME MIX POÄNGBOGEY i gemensam klass i enlighet med bestämmelser i SGF:s SPEL- & TÄVLINGSHANDBOK.

Damer spelar från röd tee och herrar spelar från gul tee (damer 70 år eller äldre får spela från orange tee och herrar 70 år eller äldre får spela från röd tee).

Deltaga får äkta makar samt samboende/mix med samma mantalsskrivningsadress.

För att kunna få inteckning i vandringspriset måsta båda var aktiva medlemmar i Forsbacka GK.

Vinnande par av vandringspriset får behålla priset till en månad före nästa tävling, då priset skall återlämnas till FoGK.

Vandringspriset blir ständig egendom när ett par (samma partners) erhållit tre inteckningar.

Dessa regler kan av FoGK:s tävlingskommitté ändras mellan åren. Vid tvist rörande regler för vandringspriset är tävlingskommittén på FoGK ensamt ansvarig för tolkningar.

Dessa regler kan av FoGK:s tävlingskommitté ändras mellan åren. Vid tvist rörande regler för vandringspriset är tävlingskommittén på FoGK ensamt ansvarig för tolkningar.


 

STATUTER FÖR FORSBACKA GK:s TÄVLING TVÅ GENERATIONER

 

I tävlingen spelas om följande vandringspriser: "Fredrik Schumachers VPR" samt "Klubbens scratchpris"

Tävlingen spelas som HCP-tävling GREENSOME POÄNGBOGEY i gemensam klass i enlighet med bestämmelser i SGF:s SPEL- & TÄVLINGSHANDBOK.

Damer spelar från röd tee och herrar spelar från gul tee. Flickor upp till 12 år samt damer 70 år eller äldre får spela från orange tee. Pojkar upp till 12 år samt herrar 75 år eller äldre får spela från röd tee.

Inteckning i Vandringspriserna fås endast om båda spelarna är aktiva medlemmar i Forsbacka GK.

Inteckning i Klubbens Scratchpris tillfaller det par i Klass A som har bästa bruttoresultatet i slagtävling. Vill man spela om scratch-priset måste paret håla ut på samtliga hål.

Deltagarna måste ha blodsband eller adoptivförhållande för att få delta. Överhoppning av generation får förekomma, d.v.s. mormor får spela med barnbarn etc.

Vinnande par av vandringspriset får behålla priset till en månad före nästa tävling, då priset skall återlämnas till FoGK.

Vandringspriserna blir ständig egendom efter TRE inteckningar.

Dessa regler kan av FoGK:s tävlingskommitté ändras mellan åren. Vid tvist rörande regler för vandringspriset är tävlingskommittén på FoGK ensamt ansvarig för tolkningar.

 

 


 

Statuter / Regler för KM-tävlingar på Forsbacka GK.

KM skall erbjudas i följande klasser:

Herrar:

Stora Herr 36 hål gul tee + 18 hål vit tee

 • H-22 36 hål gul tee
 • H-40 36 hål gul tee
 • H-50 36 hål gul tee
 • H-60 18 hål gul tee
 • H-70 18 hål röd tee
 • H-80   9 hål röd tee
 • Pojkjunior 36 hål gul tee
 • Foursome 18 hål vit tee

Damer:

Stora Dam 36 hål röd tee + 18 hål blå tee

 • D-22 36 hål röd tee
 • D-40 36 hål röd tee
 • D-50 36 hål röd tee
 • D-60 18 hål röd tee
 • D-70 18 hål röd tee
 • D-80   9 hål röd tee
 • Flickjunior 36 hål röd tee
 • Foursome 18 hål blå tee

Samtliga klasser spelas scratch.

Stora Herr- & Dam KM spelas lördag 36 hål och söndag 18 hål.

Juniorkommittén föreslår lämplig dag för junior-KM.

För att tävling i resp. klass skall genomföras krävs att minst 2 deltagare kommer till start.

För att delta krävs aktivt medlemskap i Forsbacka GK och min. 36,0 i hcp. Inga anmälningsavgifter tas ut. Vardagsmedlem som skall spela på lördag/söndag erlägger full greenfee.


 

Statuter / Regler för vandringspriset Pär Öhmans Minne

Tävlingen spelas som matchtävling med hcp i enlighet med bestämmelser i SGF:s Spel- och Tävlingshandbok.

Delta kan manlig aktiv medlem i Forsbacka GK som är 22 år eller äldre och som har maximalt exakt handicap 36,0. Matcher spelas från gul tee och skall vara spelade senast anslagna datum på den lottade startlistan.

Match får ej spelas på tisdagar. Man får inte enligt golfreglerna spela match och slagspel samtidigt. Spelare som står angiven överst på startlistan skall ta initiativet till speldag. Om match inte spelats på senast denna dag vinner den som kommer till receptionen denna dag kl 16.00. Om båda kommer spelas matchen, om ingen kommer diskvalificeras båda spelarna.

Vinnaren varje år får behålla priset till en månad före nästa final, då priset skall återlämnas till Forsbacka GK. Prisutdelning sker på Herrkommitténs höstavslutning. Vandringspriset blir ständig egendom när spelare erhållit tre inteckningar.