Tävlingsbestämmelser

Deltagare

Samtliga tävlingar utom KM är öppna för spelare som är aktiv medlem i klubb
tillhörande ett nationellt golfförbund.

EGA exakt hcp/ EGA exakt tävlingshcp.

För deltagande i tävlingar krävs max. EGA EXAKT HCP 36,0 om inget annat anges. Alla
spelare med EGA exakt hcp. kan delta i tävlingar med endast spelare med EGA
exakt tävlingshcp. kommer med i prislistan. I partävling måste båda spelarna ha
EGA exakt tävlingshcp. Vissa undantag kan förekomma.

Regler

Tävlingar spelas efter SGF:s regler för golfspel och "Spel- & Tävlingshandboken" samt
klubbens tävlingsbestämmelser och lokala regler. För herrar gäller alltid GUL tee och
för damer RÖD tee. För mer information se regler för aktuell tävling i GIT.

Lokal ordningsföreskrift beträffande mobiltelefoner

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare eller liknande) som kan avge
ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för
uppringning i följande fall:

A. I nödsituationer för att tillkalla hjälp vid sjukdom,
olycksfall eller motsvarande.

B. För att komma i kontakt med tävlingsledningen.
T.ex. ospelbar bana på grund av regn, behov av domare etc.

Anmälan

Anmälan görs på "min golf" via Golf.se, på telefon 0532-61690
eller personligen i receptionen.

Anmälan till Helgtävling sker senast torsdag kl. 15.00 om inget annan framgår.

Spelare som är anmäld till tävling men inte kommer till start utan att ha återtagit sin
anmälan före lottning skall betala anmälningsavgiften. Spelare får EJ starta om
tidigare skyldighet ej fullgjorts.

Efteranmälningar

Efteranmälningar endast till tävlingsledare och om plats finns i aktuell klass.

Anmälningsavgifter

Singeltävlingar = 100 kr/spelare.

Partävlingar = 100 kr/spelare.

Vissa undantag kan förekomma. T.ex. Dalsland Tour.

Startlista

Startlista anslås på klubben och på Golf.se senast kl. 16.00 dag före tävling.

Korrekt hcp

OBS! Spelare är ensam ansvarig för att rätt EGA exakt hcp.
finns angivet i golfdataprogrammet GIT på speldagen.

Partävlingar

Vid partävlingar skall junior med ex. HCP 15,1 - 36,0 ha endera annan junior med ex.
HCP max 15,0 eller senior som partner. Juniorer med ex. HCP max 15,0 får spela
tillsammans.

Vid "Äkta-make/Sambo-mix-tävlingar” får äkta makar och dessutom samboende/mix mantalsskrivna på samma adress deltaga.

Klassindelningar

Singeltävlingar Klass A +0,4 - 9,9 Klass B 10,0 - 17,9 Klass C 18,0 - 36,0

Partävlingar Klass AP +8,0 - 30,0 Klass BP 30,1 - 72,0

Vissa undantag kan förekomma.

Förkortningar

FB = Fyrboll

PB = Poängbogey

GS = Greensome

SG = Slaggolf

FS = Foursome

SL = Slagtävling

Särskiljning vid lika resultat

För särskiljning vid lika resultat tillämpas vid HCP-tävlingar i första hand
spelhandicapmetoden, därefter den matematiska metoden, därefter lottning. Vid
scratchtävlingar tillämpas sudden-death-spel över hål 1 och 9 för att kora segrare och
för övriga placeringar den matematiska metoden. Prispengar delas av de med lika
resultat, förutom segraren.

Priser

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till avslutad tävling, om inget annat
meddelas. Priser skall avhämtas personligen eller genom ombud vid prisutdelningen.
Priser som ej avhämtas tillfaller TK.

Vandringspris

Statuter finns för alla vandringspris, klicka på "Statuter tävlingar" i navigationsmenyn.

TK

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i programmet.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att publicera resultatlistor.

Lokala regler 

Lokala regler finns vid första tee och bör studeras noga före start.

 

Tävlingskommittén